Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

Současnou situaci v zemědělství je možné charakterizovat zmenšením objemu živočišné výroby, zúžením osevních postupů, a tím i nutností doplňovat do půdy velké množství dusíku. Jedním z řešení, jak zúrodnit půdu před setím obilovin, je pěstování sóji jako předplodiny. Díky její schopnosti prostřednictvím bakterií vázat vzdušný dusík, kterým následně obohacuje půdu, se pěstování sóji úspěšně rozšiřuje. Půda pro následnou plodinu je ve velmi dobré struktuře a stavu.

Aby inokulace osiva přinášela očekávané výsledky, je třeba dodržovat několik jednoduchých pravidel při aplikaci přípravků. 

Dávka inokulantů řady LIQUIFiX®/ha je dána výsevkem (kg/ha) podle doporučení výrobce osiva, klíčivosti semen a zvolené agrotechniky. Např. u sóji se výsevek může pohybovat v rozmezí 100-160 kg/ha.