Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Kapalné inokulanty pro luskoviny
  Kapalné inokulanty pro luskoviny

  Jednoduchá a snadná aplikace přímo na farmě.

 • Dlouhá doba skladovatelnosti
  Dlouhá doba skladovatelnosti

  Dlouhá doba skladovatelnosti (při aplikaci na farmě až 7 dní, při aplikaci u prodejců osiva až 120 dní) a vysoký obsah živých a odolných bakterií.

Řešení pro farmy Snadná a jednoduchá inokulace osiva přímo na farmě!
 
Lze aplikovat na již namořené osivo. 
 
Vysoký obsah živých bakterií.
 
Výhody
 • Aplikace přímo na farmě
 • Až 7 dní před setím
 • 1 balení (3l) přípravku stačí na 1 t osiva
Řešení pro množitele a výrobce osiva  Kvalitní a moderní produkty pro inokulaci osiva před expedicí.
 
Tekuté inokulanty pro snadnou aplikaci. 
 
Vysoký obsah živých bakterií
 
Výhody
 • Snadná aplikace
 • Až 120 dní před setím
 • 1 balení (4l) přípravku vystačí na 1 t osiva
A A A

Kvalitní a moderní kapalné přípravky pro inokulaci osiv luskovin od společnosti Legume Technology, Ltd. z Velké Británie.

Inokulanty řady LIQUIFiX® se úspěšně uplatňují při předseťové přípravě osiva sóji, hrachu, lupiny a dalších luskovin nejen v zemích s vyspělou technologií pěstování luskovin, jako je např. Kanada, Brazílie atd., ale rychle nacházejí oblibu i na nových rozvíjejících se trzích, zejména v evropských podmínkách.

Kvalitní předseťová inokulace přispívá k rychlému a stejnoměrnému vzcházení plodiny s rychlým zapojením porostu se současným potlačením vzcházejících plevelů.  

Proč aplikovat kvalitní inokulanty?

Kořeny luskovin, které mají dostatečné množství hlízek, jsou schopné zajistit až 70% dusíku, který rostliny pro svůj růst potřebují, ze vzduchu. Hlízky na kořenech jsou vytvářeny díky symbióze s bakteriemi, které se vyskytují v půdě. Vzhledem k nízké intenzitě pěstování luskovin jich však není dostatečné množství a je potřeba je do půdy dodávat, což zajišťuje právě inokulace osiva.

Dusík, který je získán fixací ze vzduchu, jsou rostliny schopné mnohem lépe využít na tvorbu a růst kořenového systému a plodů, než dusík dodávaný přes půdu. Použití inokulantů je nezbytné na polích, kde se luskoviny ještě nepěstovaly, v podmínkách suchých, ale i příliš vlhkých půd. Inokulaci doporučujeme také tam, kde v minulých letech nebylo dosaženo dostatečného výnosu, nebo se hlízky tvořily nedostatečně.

Naše produkty

V současné době nabízíme produkty určené jak pro farmy, tak pro množitele osiva soji. V nabídce jsou tekuté inokulanty LIQUIFiX Glycine a LIQUIFiX Glycine 120, výživa pro bakterie a barvivo pro snadnou inokulaci COLORFiX Blue a také kapalné hnojivo s molybdenem a borem MOLYFiX.